PROGRAM

8:00 - 8:30 h

PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV
Prípadné meškanie hláste telefonicky na 0905 259 255.

8:30 - 8:45 h

ŽREBOVANIE

9:00 h

ZAČIATOK TURNAJA


TECHNICKÉ USTANOVENIA

PREDPIS

Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu a propozícií turnaja. Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť herný systém turnaja vzhľadom na počet účastníkov (max. 16 alebo 32).

SÚŤAŽE

• dvojhra
• útecha

SYSTÉM SÚŤAŽE

• 1. fáza - skupinový systém
• 2. fáza - vyraďovací systém

Nepostupujúci zo skupiny hrajú o útechu K. O. systémom.

• Zápasy sa hrajú na 3 vyhraté sety (z max. 5-ich)

LOPTIČKY: plastové NITTAKU Premium 40+ * * * MADE IN JAPAN

STOLY: Butterfly, zelené (hrá sa na dvoch stoloch)

ŠTARTOVNÉ: 5€/osoba

NÁMIETKY: Podávajú sa v zmysle súboru predpisov

CENY: Prví traja obdržia trofeje, v cene útechy prví traja medaile

OBČERSTVENIE: V cene štartovného + možnosť zakúpenia v okolí (bagetéria, pizzeria, reštaurácia)


Hráči štartujú na vlastné náklady, prípadne na náklady svojich oddielov.

Turnaj nie je poistený.


RIADITEĽSTVO TURNAJA

Riaditeľ turnaja: Martin Gálik

Hlavný rozhodca: Jozef Suchý

Zástupca hl. rozhodcu: Norbert Kondé

Organizační pracovníci: Martin Malík, Ivan Révay, Miroslav Machálik